VRI-østfold

Nettverk for Bærekraftige Bygg

 

 

Bestillere skjerper krav til miljø og digital samhandling i byggeprosjekter

 • hvilke rammebetingelser vil gjelde for framtidens byggeprosjekt?
 • er byggenæringen i Østfold klare til å levere?
 • hva trengs av ny kunnskap?

Dato: 16. sept. kl 09-13 – inkl. lunsj. Med muligheter for samtaler kl 13-14.

Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad.

Målgrupper:

 • Offentlig og private byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, systemleverandører til bygg, byggevareprodusenter.
 • Deltakere i VRI-prosjektet Bærekraftige Bygg og BIM Verdinettverk.

Program:

Tid Tema
09:00 Intro/velkommen  Auditorium S-401, Høgskolen i Østfold. Se presentasjon.
09:10 Endrede krav til BIM i offentlige byggeprosjekter. 

 • Nasjonal føringer, bl.a. “Joint Statement” hvor Statsbygg, Forsvarsbygg og Helseforetak krever åpen BIM.  Ved Bård Krogshus, BIM Verdinettverk (5 min.) Se presentasjon.
 • Kommune krever BIM. Digital FDVU ved bruk av BIM. Ved Jürgen Spindler, virksomhetsleder FDVU i Sørum Kommune. (15 min.) Se presentasjon.
 • BIM og bygg fra Østfold Fylkeskommune. Tanker om krav til BIM i nye byggeprosjekter. Ved stedfortredende eiendomssjef Kai Storeheier, Østfold Fylkeskommune. (15 min.) Se presentasjon.
09:50 Kaffe og minglepause i Galleriet (2. etg.) 
10:10 Rammebetingelser fra utbyggere

 • Eiendomssektorens Veikart mot 2050 – Miljørelaterte rammebetingelser fra bestillere. Ved Kjetil Gulbrandsen, Grønn Byggallianse (10 min) Se presentasjon.
Rammebetingelser fra det offentlige.

 • Fylkeskommunale og kommunale rammebetingelser knyttet til klimaplaner og klimamål. Ved Guro Nereng, leder for Klima Østfold. (10 min) Se presentasjon.
 • Nye offentlige virkemidler for å fremme næringsutvikling – “Post VRI”. Ved Gabriela Grolms. Østfold Fylkeskommune (10 min). Se presentasjon.
Verdiskapning som driver for miljøambisjoner i bygg

 • Forskningsprosjektet «Merverdien av grønne bygg». Ved Kjetil Gulbrandsen, prosjektleder  (10 min) Se presentasjon.
11:00 Vrimle-lunsj i galleriet (2. etg.)
11:40 Forskning og innovasjon som verktøy for utvikling og konkurransefortrinn, prosjekteksempler: (S-401)

 • Studentboliger i massivtre. Ved Bjørn Lier, Trebruk AS (10 min) Se presentasjon.
 • Behovsstyring av temperatur og luftmengder via måledata fra sensorer. Ved Harald Nitavskis, Serinus Technology (10 min) Se presentasjon.
 • Miljømål ved utvikling av området “Verket” i Moss. Ved Jan Erik Kristiansen, Höegh Eiendom. (15 min) Se presentasjon.
 • Eksempler på Temapiloter i BIM Verdinettverk. Ved Bård Krogshus (10 min). Se presentasjon.

Statsbygg-video fra Remmen

12:30 Diskusjonsdel (S-401)

 • Hvor viktig er BIM’en for miljø- og energikravene?
 • Vil nye krav styrke eller svekke byggenæringen i Østfold?
 • Hvordan kan bedriftene møte kravene og være leveringsdyktige i fremtiden?
 • Hvor viktig er forsknings- og innovasjonsprosjekter, kompetansenettverk m.m.?
12:50 Avslutning og oppsummering
13:00

14:00
Mingling og samtaler. (Galleriet).

Lenker:
VRI: www.vri-ostfold.no/
BIM Verdinettverk: www.bimcenter.no/verdinettverk

 

Loading Map....

Dato / tid
Dato (er) - 16/09/2016
09:00 - 13:00

Beliggenhet
Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad, auditorium S-401

Kategorier


Påmelding

Antall tilgjengelige plasser er: 38

Påmelding er stengt for denne kurset/aktiviteten.