BIM Verdinettverk Øst er i gang

Praktisk og effektiv bruk av BIM er en stadig viktigere konkurransefaktor i byggenæringen. BIM Verdinettverk Øst samler aktører i BAE-sektoren i området til et verdiskapende nettverk med fokus på økt praktisk bruk av BIM. Innovasjon Norge er med og delfinansiert forprosjektet som skal beskrive hvordan sentrale bedrifter skal utvikle sine forretningsmuligheter ved praktisk bruk av BIM i de neste årene.

Siste innlegg fra bloggen

  • NTI CADcenter sikret seg innovasjonskontrakt
    Innovasjon Norge har bestemt seg for å gi betydelig støtte til utvikling av NTI CADcenters sky-baserte Facility Management-løsning «MdocFM. – Prosjektet startet i utgangspunktet som en temapilot i BIM Verdinettverk. Uten deres aktive medvirkning og oppriktige interesse, hadde dette neppe blitt noe
    Les mer her.

Den røde tråden: fra BIT Bygg gjennom buildingSMART til BIM Verdinettverk

BIT-bygg

Hva er sammenhengen mellom BIM Verdinettverk og BIT-programmet i Innovasjon Norge?

BIT (Bransjeorienterte IT prosjekter) i Innovasjon Norge ble betegnet som en ekstremt vellykket ordning med bred forankring i flere NHO og VIRKE bransjer. Faktisk ble det gjennomført over 700 pilotprosjekter med spredning av resultatene til over 5000 bedrifter. BuildingSMART begynte som et BIT prosjekt (BIT Verdikjede Bygg) i 2003. BIT programmet var en flerbedriftsordning som BIM Verdinettverk er i dag.

Først litt om BIT. Ordningen ble etablert i 1992 (Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond) fordi mange bedrifter “sleit” med å ta i bruk IT på en effektiv og fornuftig måte. BIT-programmet ble nedlagt i 2012

Hovedårsaken til at BIT var vellykket, vil jeg tilskrive metodikken og den strategiske forankringen i næringslivet, bl.a. var det et krav om styrevedtak i bransjeforeningen eller i konsortiet. Hovedproblemet var at prosjektene gjorde noe med forretningsprosessene i de enkelte firma. BIT programmets avtalestruktur ble derfor “blodomløpet” i vellykkede prosjekter. 99% av alle igangsatte prosjekter ble levert.

Det ble gjennomført to type prosjekter. Bransjeprosjekter som er såkalte “horisontale” som gikk ut på å utvikle effektive IT løsninger for bransjens bedrifter. Som et eksempel bruker 90 % av fiskeindustrien i dag en av bransjeløsningen. Den andre type prosjekter er verdikjedeprosjekter, som for eksempel BuildingSMART. Når det gjelder verdikjedeprosjekter i et flerbedriftsperspektiv må en holde tunga rett i munnen ellers ender det i det komplette kaos. Det er her standardene kommer inn som muliggjør faglig kommunikasjon gjennom hele verdikjeden. BuildingSMART prosjektet gjorde en veldig smart ting ved at de gikk inn for internasjonale ISO standarder, samtidig med at de gjorde et strategisk valg om åpne standarder (openBIM). BIT Verdikjedeprosjekter baserte seg på at et vellykket prosjekt må ta hensyn til standarder, kommunikasjonsteknologi og forretningsutvikling.

En kan sammenligne utviklingen innenfor BIM-verden med at startskuddet har gått og løperne har passert 10 meter av 100-meteren. Men jo nærmere en kommer målstreken, jo lengre blir distansen fordi de digitale integrasjonsmulighetene med interne og eksterne systemer blir stadig mer diskutert og tilgjengelige, f.eks. innen byplanlegging og infrastruktur. Det kommer til å skje ekstremt mye på de neste 90 meterene. BIM verktøyene vil bli bedre og flere. Norge er et lite land med en byggeindustri som er lokalt orientert. Hovedfortjenesten har tradisjonelt ligget i å rette opp feil og mangler i ethvert bygg. BIM med standarden IFC gjør at “feil og mangler” blir dønn synlige og er lettere å gjøre noe med.

Jeg vurderer at det er store muligheter som åpner seg på eksportmarkedet for norske programvareløsninger for byggenæringen, fordi norsk byggeindustri er tidlig ute med å implementere internasjonale standarder for vareinformasjon og utvikle standardiserte forretningsprosesser, f.eks. gjennom et samarbeid mellom norske leverandører i et konsortium eller nettverk.

Evalueringen av Innovasjon Norges BIT-program (1997-2005), ’Verdikjede Bygg’, s. 125 og 129 sier bl.a. at
1. ‘Byggenæringen består nesten utelukkende av små og mellomstore bedrifter. De flest av disse bedriftene ønsker ikke aktivt å delta i innovasjonsprosjekter, men implementere dette når ting er ferdig.’
2. ‘Store muligheter åpner seg på eksportmarkedet når norsk byggenæring og programvareindustri er tidlig ute med å implementere internasjonale standarder for vareinformasjon og utvikle standardiserte forretningsprosesser. Gjennom en samling av norske leverandører i et konsortium (programvareleverandører, entreprenører og vareleverandører), kan utenlandske byggherrer tilbys komplette bolig- og byggleveranser. Den nye måten å jobbe på i byggebransjen er lansert og markedsført internasjonalt som ”BuildingSMART”.

I dag er det over 150 byggeprosjekter som er gjennomført med ÅpenBIM. Det er alltid stor fare for at de ulike BIM prosjektene spriker i alle retninger, eller at kommunikasjon og erfaringsoverføringen blir for dårlig fra prosjekt til prosjekt.

Nå som Innovasjon Norge har gitt støtte til forstudie og forprosjekt for BIM Verdinettverk, og noen av oss med en viss erfaring og fartstid fra BIT-programmet er involvert her, vil kanskje BIT metodikken har et liv etter “døden”? Det er iallefall et meget sterkt behov for koordinering og oppgavefokusert erfaringsutveksling av hva som fungerer og ikke fungerer i dette bildet.

Roald Magne Johannessen
tidligere seniorrådgiver i Innovasjon Norge og leder av BIT-programmet - nå rådgiver i BIM Verdinettverk.

Kurs for bSN ByggeherreforumDa er vårt BIM introduksjonskurs for byggherreforumet godkjent og vi er i gang med kurs for Forsvarsbygg, Statsbygg og de største statlige byggherrene.
Bård Krogshus, BIM Center